Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo của Các Trường Công trong Quận Montgomery Bắt Đầu vào Ngày 3 Tháng 4 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 3 Tháng 4

Mùa hướng dẫn lớp mẫu giáo 2018 bắt đầu vào Ngày 3 Tháng 4. Trong buổi hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên dạy lớp mẫu giáo và các nhân viên khác tại trường. Các buổi hướng dẫn-được xếp đặt tại mỗi trường tiểu học từ Ngày 3 Tháng 4 đến Ngày 26 Tháng 5-dành cho trẻ em được năm tuổi tính đến Ngày 1 Tháng 9, 2018 và cha mẹ của các em. Phụ huynh nên gọi trường nhà của mình để lấy hẹn ghi danh cho ngày mà trường đó có buổi hướng dẫn. Các phụ huynh nào không biết rõ về trường tiểu học nào phục vụ khu vực nhà mình nên gọi văn phòng Boundaries Office tại 240-314-4700 hay xem School Assignment Locator trên trang mạng MCPS. Thông tin mẫu giáo http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/March142018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply