Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa Nếu Quý Vị Có Con Em Đi Học Các Trường Công trong Quận Fairfax Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu Không?

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa Nếu Quý Vị Có Con Em Đi Học Các Trường Công trong Quận Fairfax Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu Không?

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu Không? Nếu có, con em có thể cần một liều chủng tăng cường Tdap (Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), acellular pertussis (ho gà không tế bào)). Các học sinh lớp sáu không thể nhập học vào Tháng Tám nếu không đủ chứng từ liều chủng tăng cường Tdap. Các phụ huynh hay giám hộ cần phải hỏi nhà cung cấp tư về chăm sóc sức khỏe, hay sở y tế, xem xét lại hồ sơ chủng ngừa của con em nếu không rõ là con em đã chủng liều tăng cường Tdap hay không. Những học sinh nào có chủng một liều tăng cường Tdap giữa bảy và mười một tuổi không cần thêm một liều chủng tăng cường khác. Chứng từ phải được nộp cho phụ tá thông tin học sinh (student information assistant (SIA)) hay nhân viên ghi danh trường càng sớm càng tốt.

Xin tìm hiểu thêm về liều chủng tăng cường Tdap. https://www.fcps.edu/blog/important-immunization-requirement-do-you-have-student-entering-sixth-grade-next-year

]]]]> ]]>

Leave a Reply