Các Thư Viện Công trong Quận Montgomery Cung Cấp Chương Trình STEM Smart Miễn Phí

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery Cung Cấp Chương Trình STEM Smart Miễn Phí

Thư Viện Công Lập Quận Montgomery cung cấp các chương trình STEM Smart miễn phí cho trẻ em từ 10 đến 14 tuổi. Học sinh sẽ có cơ hội để tìm hiểu về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) và thực tập các thực nghiệm. Các chương trình này được dẫn dắt bởi các nhà khoa học đã về hưu tình nguyện viên của Chương trình Tình nguyện STEM của Hiệp hội Khoa học Tiến bộ Hoa Kỳ (American Association for the Advancement of Science (AAAS) và Adventures in Science. Trẻ em có thể tham gia vào tất cả các buổi học hoặc chọn những buổi học mà mình thích. Cần phải ghi danh cho mỗi buổi học. Tất cả các chương trình bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Ghi danh tại đây. Davis, 6400 Democracy Blvd., Bethesda  Ngày 17 Tháng 3: Kitchen Chemistry (Hóa học nhà bếp)  Ngày 31 Tháng 3: Buoyancy/Archimedes – When Liquids Push Objects Up! (Khi chất lỏng đẩy vật thể lên!)  Ngày 14 Tháng 4: Crime Science Investigations – Escape Room (Các cuộc điều tra khoa học về tội phạm – Phòng thoát)  Ngày 28 Tháng 4: Chocolate (Sô cô la)  Ngày 12 Tháng 5: Electronics (Điện tử) Gaithersburg, 18330 Montgomery Village Ave.  Ngày 18 Tháng 3: Strawberry DNA (DNA Dâu tây)  Ngày 15 Tháng 4: Fun with Computer Programming (Vui thích với lập trình máy tính)  Ngày 29 Tháng 4: Electronics (Điện tử)  Ngày 13 Tháng 5: Fun with Computer Programming (Vui thích với lập trình máy tính) Silver Spring, 900 Wayne Ave.  Ngày 25 Tháng 3: Kitchen Chemistry (Hóa học nhà bếp)  Ngày 8 Tháng 4: Buoyancy/Archimedes — When Liquids Push Objects Up!- (Khi chất lỏng đẩy vật thể lên!)  Ngày 22 tháng 4: Crime Science Investigations — Escape Room (Các cuộc điều tra khoa học về tội phạm – Phòng thoát)  Ngày 6 Tháng 5: Chocolate (Sô cô la)  Ngày 20 Tháng 5: Electronic (Điện tử) Các chương trình được tài trợ bởi Friends of the Library Chapter của mỗi chi nhánh. Chương trình tình nguyện The AAAS Stem đang tuyển dụng tình nguyện viên. Nếu quan tâm, xin liên lạc với Robert Thomas tại 301-570-2811. Để biết thêm chi tiết về chương trình, hãy liên lạc với Mary Ellen Icaza ở số 240-777-0006.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb282018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply