Phóng Sự Video Clips Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương 2018 của Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của hoathinhdon & youtube.com của VIETHDTV

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29540935_10216294873233944_2162464738400199217_n.jpg?_nc_cat=0&oh=382ad82eefe145fb63e3561b3f888ecb&oe=5B2C6D35

]]]]> ]]>

Leave a Reply