Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng Xuân 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng Xuân 2018

Hãy ghi danh ngay bây giờ cho các lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) mùa xuân 2018. ACE cung ứng đủ loại các chương trình cho cộng đồng từ những lớp về nghề nghiệp đến bồi dưỡng cho cả những người lớn và học sinh Mẫu Giáo-Lớp 12. Các môn học sắp tới bao gồm: Những Thay Đổi về Quy Hoạch Thuế Có Tại Đây: Hãy Chủ Động, Hoàn Chỉnh những Kỹ Năng Phỏng Vấn Xin Việc, Nướng Lò Không Có Chất Gluten, Nhập Đề Quay Phim, và nhiều nữa! Những môn học mở dạy mùa xuân có sẵn trực tuyến, và việc ghi danh học có thể hoàn tất trực tuyến, bằng điện thoại, qua bưu điện, hay đích thân. Tập danh mục môn học, các Lớp ACE, hiện đang được gởi qua bưu điện đến các cư dân Quận Fairfax và cũng có sẵn tại các thư viện công cộng Quận Fairfax và tại Trung Tâm Plum ở Springfield. Hãy tìm hiểu một nghề nghiệp, khám phá một thú riêng mới, và kết nối với cộng đồng…cuộc hành trình của quý vị bắt đầu với ACE!

]]]]> ]]>

Leave a Reply