Phóng Sự Video Clips Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968”

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của

Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” tại Nhà Việt Nam 3 vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018 – Raw File 1

Phát Biểu và Cám Ơn trong buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” tại Nhà Việt Nam 3 vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018

Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” – RAW FILE 1

Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” – RAW FILE 2

Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” – RAW FILE 3

]]]]> ]]>

Leave a Reply