Phóng Sự Video Clips Hội Xuân Mậu Tuất 2018 tại trường Việt Ngữ Thăng Long

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng youtube.com của viethdtv.com & FB của hoathinhdon

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10216223412447469/

Hội Xuân Thăng Long trong ngày thứ bảy 17-Mar-2018 ‪ Khai mạc ‬ ‪Hoạt cảnh đánh thức mùa xuân (lớp Mẫu giáo và múa lân lớp 5,6)‬ ‪ Chào cờ (lớp 5) ‬ ‪Phút mặc niệm và tưởng niệm Huế ‬ ‪ Thầy Hoàng Vi Kha khai mạc hội Xuân 2018 và giới thiệu quan khách ‬ ‪Trình diễn văn nghệ‬ ‪Hoạt cảnh chúc Tết phần đầu‬ ‪- Lớp Mẫu Giáo: hát “Bé chúc Tết” và đọc thơ chúc Tết‬ ‪ Brian Huy Vũ: hát “Xuân đã về”‬ ‪- Lớp 1: đọc thơ “Công cha nghĩa mẹ”‬ ‪- Lớp 4: Sớ táo quân‬ ‪- Ái Linh Công: đàn dương cầm bài “Lòng mẹ”‬ ‪- Lớp 3: hát “Sài Gòn đẹp lắm”‬ ‪- Naimon Xuân Vinh: đàn dương cầm bài “Dòng Máu Lạc Hồng” Lớp 2: hát “Cái nhà là nhà của ta”‬ ‪Hoạt cảnh chúc Tết phần kế

Chào cờ Việt Nam Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Trường Việt Ngữ Thăng Long

Chào cờ Hoa Kỳ Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Trường Việt Ngữ Thăng Long

‪Hoạt cảnh đánh thức mùa xuân Mậu Tuất 2018 và múa lân Trường Việt Ngữ Thăng Long

‪Hoạt cảnh chúc Tết phần đầu‬ trong ‪Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Trường Việt Ngữ Thăng Long

Lớp Mẫu Giáo: hát “Bé chúc Tết” và đọc thơ chúc Tết‬ ‪

Brian Huy Vũ Hát và Thổi Kèn bài “Xuân Đã Về”

Lớp 1 Trường Việt Ngữ Thăng Long Đọc Thơ “Công Cha Nghĩa Mẹ”‬

Sớ Táo Quân trong ‪Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Trường Việt Ngữ Thăng Long

Ái Linh Công đàn dương cầm bài “Lòng Mẹ”

Lớp 3 Trường Việt Ngữ Thăng Long hát bài “Sài Gòn Đẹp Lắm”‬ ‪

Lớp 2 Trường Việt Ngữ Thăng Long hát bài “Cái Nhà Là Nhà Của Ta”‬

‪Hoạt cảnh chúc Tết phần kết trong Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Trường Việt Ngữ Thăng Long

]]]]> ]]>

Leave a Reply