Chia Sẻ Những Ý Kiến của Quý Vị Tại Các Buổi Họp Ngân Sách Sắp Tới của Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 3

Chia Sẻ Những Ý Kiến của Quý Vị Tại Các Buổi Họp Ngân Sách Sắp Tới của Quận Các phụ huynh và các thành viên của cộng đồng được mời tham dự với Thành Viên Hội Đồng Quận Montgomery Craig Rice, Giám Đốc Các Trường Học Jack R. Smith, và Chủ tịch Montgomery College DeGionne P. Pollard tại ba Buổi Họp Ngân Sách Giáo Dục còn lại được tổ chức vào Tháng Ba. Những người tham dự có thể tìm hiểu về các quyết định về ngân sách được thực hiện như thế nào, quận làm gì ngày hôm nay để sẵn sàng cho tài khóa 2019 và sau nữa, và các cơ hội mà người dân cư ngụ có để ảnh hưởng đến các quyết định ngân sách. Các buổi họp sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối tại các địa điểm sau đây:  Ngày 7 tháng 3, John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road, Silver Spring  Ngày 14 tháng 3, Robert Frost Middle School, 9201 Scott Dr., Rockville  Ngày 19 tháng 3, White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, Silver Spring Ủy viên hành pháp quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 2019 của ông vào Tháng 3. Trong tháng Tư, Hội Đồng Quận sẽ tổ chức các buổi nghe ý kiến công chúng và chấp thuận ngân sách điều hành vào cuối tháng Năm.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb282018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply