Phóng Sự Video Clips Ngày Gia Đình Lần Thứ 40 của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Maryland tại College Park

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng youtube.com của viethdtv.com & FB của hoathinhdon

Traditional Fashion – Áo gấm from Virginia Tech Vietnamese Student Association druing Family Night 40 of University of Maryland at College Park on March 10, 2018 at Hoff Theater. Ngày Gia Đình lần thứ 40 của hội sinh viên Việt Nam tại Đại Học Maryland tại College Park

Performance by Kristine Rodrigo (Adede – Chasing Pavements) during Family Night 40 of Vietnamese Student Association at University of Maryland, College Park on March 10, 2018 at Hoff Theater.

Vietnamese Traditional Dance at Family Night 40

Performance by Kim Huynh (Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời – Erik) during Family Night 40 of Vietnamese Student Association at University of Maryland, College Park on March 10, 2018 at Hoff Theater.

]]]]> ]]>

Leave a Reply