Phóng Sự Video Clips Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng youtube.com của viethdtv.com & FB của hoathinhdon

Nghi thức khai mạc: Chào Cờ Mỹ – Việt & phút mặc niệm trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Múa Lân trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn Đinh Hùng Cường phát biểu trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Phát biểu cám ơn Thiện nguyện viên & quan khách trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Lì xì thiện nguyện viên trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Xổ số trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Queenie Ly (Á Hậu trong cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Việt Nam bang Floria Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 2 năm 2018. Runner-up of Mrs. Vietnamese in Florida 2018).) lì xì chúc tết các cụ già trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Hợp ca “Ly Rượu Mừng” (Phạm Đình Chương) trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 cho các cụ già tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều

Queenie Ly (Á Hậu trong cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Việt Nam tiểu bang Floria Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 2 năm 2018. Runner-up of Mrs. Vietnamese in Florida 2018) hát bài “Duyên Phận” giúp vui các cụ già trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Ca sĩ Thủy Tiên hát bài “Điệp Khúc Mùa Xuân” (Quốc Dũng) giúp vui các cụ già trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Ông Nguyễn Văn Đặng thổi kèn harmonica bài “Mộng Chiều Xuân” (Ngọc Bích) giúp vui các cụ già trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Cô Kim Oanh hát 2 giọng bài Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài giúp vui các cụ già trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên Mậu Tuất 2018 tại Woodland Hill Senior Housing vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 3 năm 2018 từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

]]]]> ]]>

Leave a Reply