Phóng Sự Video Clips Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng youtube.com của viethdtv.com & FB của hoathinhdon

Khai mạc Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Ông Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Hưng phát biểu trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Trao quà Plaque lưu niệm của Ủy Ban Vận Động Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại (UBVĐ HD VNCHHN) cho Thiếu tướng VNCH Nguyễn Duy Hinh (Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh – Xuất thân từ Binh chủng Thiết Giáp) & Ông Đào Hiếu Thảo trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Thiếu tướng VNCH Nguyễn Duy Hinh (Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh – Xuất thân từ Binh chủng Thiết Giáp) kể chuyện vui giấc mơ trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Hợp ca “Mừng Nắng Xuân Về” trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Ca sĩ Diễm Trang ca “Nắng Chiều” trong Tiệc Họp Mặt Tân Niên 2018 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn – Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 3 năm 2018 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

]]]]> ]]>

Leave a Reply