Phóng Sự Video Clips

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng youtube.com của viethdtv.com & FB của hoathinhdon

Hương Lan bát bài “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” (Bắc Sơn) trong Hội Chợ Tết ‘Xuân Yêu Thương 2018″ do Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tại Dulles Expo (Chantilly, Virginia)

Hương Lan bát bài ” Những Đồi Hoa Sim” (Dzũng Chinh) trong Hội Chợ Tết ‘Xuân Yêu Thương 2018″ do Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tại Dulles Expo (Chantilly, Virginia)

Hương Lan bát bài ” Câu Chuyện Đầu Năm” (Hoài An ) trong Hội Chợ Tết ‘Xuân Yêu Thương 2018″ do Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tại Dulles Expo (Chantilly, Virginia)

]]]]> ]]>

Leave a Reply