Hội Chợ Tài Nguyên Các Nhu Cầu Đặc Biệt của Ivymount Năm Thứ Sáu Được Tổ Chức vào ngày 11 tháng 3 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Chợ Tài Nguyên Các Nhu Cầu Đặc Biệt của Ivymount Năm Thứ Sáu Được Tổ Chức vào ngày 11 tháng 3

Trường Ivymount sẽ tổ chức Hội Chợ Tài Nguyên Các Nhu Cầu Đặc Biệt vào Ngày Chủ Nhật 11 tháng Ba, từ trưa đến 3 giờ chiều. Hội chợ sẽ giới thiệu trên 50 nhà triển lãm cung cấp một số các dịch vụ và nguồn lực cho các trẻ em và các thanh thiếu niên với các nhu cầu đặc biệt và các gia đình của các em trong vùng phụ cận thủ đô D.C. Chương trình này mở cho công chúng và vào cửa miễn phí. Ivymount được đặt tại 11614 Seven Locks Road ở Rockville.

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21886]]]]> ]]>

Leave a Reply