Mẫu Đơn Quan Tâm đến Chương Trình Early College Bằng Chứng Chỉ Đại Học Hai Năm tại Montgomery College cho các học sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery Đã Có

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Mẫu Đơn Quan Tâm đến Chương Trình Đại Học Hai Năm Đã Có

Mẫu Đơn Quan Tâm đến Chương Trình Đại Học Hai Năm Đã Có

MCPS đang hợp tác với Montgomery College (MC) để cung cấp chương trình Early College (EC) Bằng Chứng Chỉ Hai Năm tại MC dành cho các học sinh trung học cấp III trên toàn học khu. Chương trình EC sẽ được cung cấp tại khu vực MC Rockville và sẽ cung cấp cho các học sinh các lựa chọn để đạt bằng Associate of Arts về Sư phạm, Toán Trung Học hay bằng Associate về Khoa học, Toán. Học sinh tham gia sẽ hoàn tất lớp 11 và 12 trong khi cùng lúc hoàn tất hai năm đầu tiên của đại học. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận bằng associate từ MC, cũng như bằng tốt nghiệp trung học của Tiểu bang Maryland. Để tham gia vào chương trình, các học sinh phải có ít nhất những điều sau đây vào cuối Lớp 10:  Đạt tín chỉ Công nghệ và tín chỉ PE/Sức khoẻ;  Thi các môn thẩm định về toán và Anh văn;  Thẩm định về sự sẵn sàng cho đại học và chuẩn bị để học Calculus vào mùa thu;  Có điểm trung bình các lớp cấp cao GPA 2.75 hay cao hơn:  Đã đạt hoặc gần hoàn tất các giờ SSL đòi hỏi  Hoàn tất mẫu đơn quan tâm và tham dự phiên họp thông tin. https://tinyurl.com/MCPSEarlyCollegeInterest Tất cả học sinh và phụ huynh quan tâm phải hoàn tất interest form vào ngày thứ Tư 7 tháng 3. Học sinh và phụ huynh cũng phải tham dự một buổi thông tin bắt buộc vào ngày thứ Hai, 12 tháng 3 tại trường MC Rockville, 51 Mannakee St., tại Parilla Performing Arts Center từ 6:30 chiều đến 8 giờ tối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng Dual Enrollment Programs webpage. http://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/dual-enrollment.aspx

]]]]> ]]>

Leave a Reply