MCPS Tổ Chức Cuộc Thi Năm Thứ Hai Đoàn Kết Chúng Ta Học

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS Tổ Chức Cuộc Thi Năm Thứ Hai Đoàn Kết Chúng Ta Học Học sinh được khuyến khích làm việc theo nhóm từ hai hay nhiều hơn để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thị giác và các bài viết. Cuộc thi chấm dứt lúc 5 giờ chiều vào ngày 16 tháng Ba. MCPS mừng sự đa dạng trong khi cam kết bảo đảm rằng mỗi học sinh đều có những cơ hội và tài liệu cần thiết để thành công trong tương lai. Để thúc đẩy quyết tâm này, trong năm thứ hai, MCPS tài trợ cuộc thi toàn hệ thống cho học sinh, United We Learn: All Means All (Đoàn Kết Chúng Ta Học: Tất Cả Cho Tất Cả). Học sinh được yêu cầu sử dụng nghệ thuật thị giác và bài viết để mừng sự đa dạng trong khi khám phá vấn đề công bằng cho tất cả mọi người. Cuộc thi thách thức học sinh suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của sự công bằng và cách thái độ, truyền thống, thực tập có hệ thống và/hay các vấn đề pháp lý cản trở hay hỗ trợ khái niệm “Tất Cả cho Tất Cả” như thế nào. Mục đích là để cung cấp cho học sinh cách tiếp cận có tính sáng tạo, cấu trúc để khám phá xem công bằng có nghĩa là gì và những cản trở mà hạn chế một số có cùng cơ hội tiếp cận các chương trình và nguồn lực như những người khác. Cuộc thi dành cho các học sinh trong tất cả các cấp lớp. Các bài nạp sẽ được xét theo trình độ (tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III) và theo phân loại. Các bài nạp phải được nạp theo nhóm với hai học sinh hay nhiều hơn. Các bài nạp sẽ được nhận trong những thể loại sau: bài viết và nghệ thuật thị giác. Thêm chi tiết có trên trang mạng cuộc thi.

Cuộc thi bắt đầu vào ngày thứ Hai 29 tháng Giêng, và sẽ chấm dứt lúc 5 giờ chiều Ngày thứ Sáu 16 tháng Ba.

]]]]> ]]>

Leave a Reply