Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng về Hẹn Hò Lành Mạnh Tuổi Thanh Thiếu Niên

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Chương trình vào Ngày 15 tháng Tư sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến bạo lực trong cuộc hẹn hò của thanh thiếu niên. Nó sẽ bao gồm một hội chợ về tài nguyên và hội thảo cho học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên. Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ 9 Choose Respect Montgomery (Chọn Tôn Trọng) được tổ chức vào Chủ nhật 15 tháng Tư, tại Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery. Chương trình xem xét các vấn đề liên quan đến bạo lực trong cuộc hẹn hò ở tuổi vị thành niên, sẽ bao gồm một hội chợ nguồn lực từ trưa -1 giờ chiều. Hội nghị cũng sẽ bao gồm các hội thảo tương tác dành cho học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên từ 1-4 giờ 30 chiều. Ghi danh cho hội nghị bắt đầu vào Ngày thứ Năm 1 tháng Ba. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn- rNQEt06tgfXpiahEDyxRXQqrFbFQUF53KcN0RgXOznkV A/viewform Cuộc thi PSA video Chọn Tôn Trọng hiện đang nhận các video dự thi; người trúng thưởng có thể nhận được tiền mặt lên đến $1.000 đô la cho video 1 phút. Cuộc thi này thách thức thanh thiếu niên tạo một băng video nguyên thủy thông báo công chúng về nâng cao nhận thức về việc lạm dụng và bạo lực trong các buổi hẹn hò của các thanh thiếu niên. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp cá nhân cho riêng mình hay theo nhóm. Hạn cuối nạp bài là Ngày Thứ Sáu 16 tháng Ba, 2018. Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây.

Cuộc thi bắt đầu vào ngày thứ Hai 29 tháng Giêng, và sẽ chấm dứt lúc 5 giờ chiều Ngày thứ Sáu 16 tháng Ba.

]]]]> ]]>

Leave a Reply