Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu trong Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh cho Trại Hè Bắt Đầu Hàng trăm chương trình và sinh hoạt có sẵn trong toàn quận. Ghi danh hiện bắt đầu. Montgomery County Recreation và Montgomery Parks có hằng trăm trại hào hứng để khuyến khích một lối sống lành mạnh cho các trẻ em mùa hè này. Các trại của quận giá phải chăng, vui nhộn và thuận tiện cho các phụ huynh và gia đình trên toàn quận. Các sinh hoạt được thu xếp cho nhiều sở thích khác nhau, trình độ kỹ năng và tuổi. Các chương trình mùa hè bao gồm bơi lội, nghệ thuật, thiên nhiên, khám phá, nấu ăn, và thể thao. Để xem Hướng Dẫn Trại Quận Montgomery, bấm đây. Ghi danh hiện bắt đầu và có trên mạng tại ActiveMontgomery.org. Các bản in của tập san hướng dẫn cũng có tại các trung tâm giải trí cộng đồng, khu vực công viên, trung tâm bơi lội, các trung tâm người lớn tuổi và các thư viện công lập. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 240-777-6840. Trại Tuần Tra An Toàn 2018 Đơn Vị An Toàn Trường Học Cảnh Sát Quận Montgomery sẽ tổ chức một Trại Tuần Tra An Toàn kéo dài một tuần vào tháng 6 và tháng 7. Trại này là cho các em tuần tra sắp lên lớp 5 muốn học những trách nhiệm khác nhau của một tuần tra an toàn hiệu lực. Trại nguyên tuần sẽ được tổ chức tại Summit Lake Camp ở Emmittsburg, MD và chi phí là $325 mỗi học kỳ. Chuyên chở đi và về từ trại sẽ được cung cấp. Có hai học kỳ—từ ngày 25 đến 29 tháng Sáu và ngày 16 đến 20 tháng Bảy; phụ huynh chỉ nên ghi danh cho một trong hai học kỳ. Việc ghi danh theo căn bản người nộp trước được nhận trước. Trại Tuần Tra An Toàn 2018

]]]]> ]]>

Leave a Reply