Tin Nhắn của Tổng Giám Đốc Học Vụ FCPS

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tin Nhắn của Tổng Giám Đốc Học Vụ FCPS

Thưa các Gia Đình và Nhân Viên của Hệ Trường Công Quận Fairfax, Tôi viết cho quý vị trưa nay với tư cách là Tổng Giám Đốc Học Vụ và là một phụ huynh của các học sinh trung học tại Hệ Trường Công Quận Fairfax. Những biến cố bi thảm gần đây ở Florida đã tác động mạnh mẽ trên cảm xúc của mỗi người chúng ta. Những biến cố nầy, quả đúng như vậy, nêu ra những quan ngại trong chính tâm trí chúng ta về sự an toàn của các con em và học sinh. Không có sự tín nhiệm nào lớn lao hơn được đặt trên các trường là sự an toàn của con em và chúng tôi vô cùng quý trọng sự tín nhiệm nầy. Các giáo viên, nhân viên, và hợp viên giới chức thi hành luật pháp công tác hằng ngày với trình độ chuyên nghiệp tuyệt đối để đảm bảo chúng tôi duy trì trình độ đó. Có lẽ một trong những thách thức lớn nhất đối với sự tín nhiệm đó là việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội bởi những cá nhân muốn gây tổn hại, cản trở, và gieo rắc sự bất định. Xin hiểu là chúng tôi xem xét tất cả mối đe dọa trên phương tiện truyền thông xã hội rất nghiêm túc. Chúng tôi làm việc chặc chẽ với giới chức thi hành luật pháp để điều tra và giải quyết những mối đe dọa như vậy càng nhanh chóng càng tốt. Chúng tôi cũng theo đuổi tất cả mọi hành động thích nghi đối với những người nào làm những đe dọa như vậy và việc nầy có thể bao gồm những truy tố hình sự và/hay đuổi hẳn. Chúng tôi cũng cam kết minh bạch với quý vị khi những mối đe dọa như vậy phát sinh tại trường con em và chúng tôi làm việc để truyền đạt thông tin càng mau chóng càng tốt. Quan trọng hơn hết, chúng tôi cũng cam kết là chính xác và thực sự. Quý vị có lời cam kết cá nhân của tôi là FCPS sẽ luôn liên lạc với quý vị khi có bất cứ những điều gì quan ngại về sự an-sinh của con em. FCPS có một chánh sách và giao thức vững mạnh để đối phó với những mối đe dọa bạo lực trong các trường của chúng tôi. Tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về tiến trình và xem chương trình đào tạo cho chính mình trực tuyến. Cuối cùng, tôi hỏi xin sự giúp đở của quý vị. Xin hãy nói chuyện với các con em và học sinh, trấn an các em rằng các em được chăm sóc và là sự an toàn và an-sinh của các em là mối quan tâm tột bực của chúng ta. Hơn nữa, xin hãy giúp chúng tôi khích lệ việc sử dụng đúng cách phương tiện truyền thông xã hội của các học sinh; rất nhiều nguồn trợ có sẵn trên trang mạng. Tôi nhìn nhận đây là một thời điểm căng thẳng cho nhiều người, xin hiểu là các trường của chúng tôi nhiệt tâm mang lại một ý niệm thường nhật và bình thường. Chúng tôi sẽ cảnh giác, và mạnh mẽ trong cam kết liên tục của chúng tôi để tạo nên một môi trường nơi mà mọi người đều được đối xử với sự tôn trọng, và được tự do để học tập và tăng triển. Xin cám ơn sự yểm trợ và hợp tác của quý vị. Thành kính, Scott Brabrand Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax

]]]]> ]]>

Leave a Reply