Chương Trình Tết và Văn Nghệ Mừng Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại Hội Thánh Tin Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

0

]]>

SOURCE: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Chương trình Tết Nguyên Đán, Mừng Xuân Mậu Tuất được tổ chức vào ngày 18 tháng 2 năm 2018, từ 11:30am-3:00pm. Chương trình gồm có: Từ 11:30am-1:00pm: Thờ Phượng Chúa Đầu Xuân Từ 1:00pm-3:00pm: Chương trình Mừng Xuân Mậu Tuất gồm có: Tiệc Mừng Xuân, Văn Nghệ Xuân, Lì Xì, Ảo Thuật, Múa Lân, Bốc Thăm trúng thưởng, và nhiều trò chơi vui nhộn khác…

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ 4701 Arlington Blvd., Arlington, VA 22203 Church phone: 703-465-8505 http://firstvietnameseumc.org/ ]]]]> ]]>

Leave a Reply