Đức Giám Mục Burbidge Ưng Thuận Thỉnh Nguyện Chuẩn Miễn cho các Tín Hữu trong Địa Phận Arlington của Virginia Mừng Tết và Đón Xuân Mới vào Ngày 16 Tháng 2 Năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia

Cha Liêm thân mến, Đức Giám Mục Burbidge đã nhận được thỉnh nguyện của cha xin miễn chuẩn kiêng thịt vào ngày Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018, cho những ai tham gia mừng Tết Âm Lịch. Tôi vui mừng chuyển đạt rằng Đức Giám Mục Burbidge ưng thuận thỉnh nguyện chuẩn miễn cho các tín hữu trong Địa phận Arlington khi họ mừng Tết và đón Xuân Mới vào ngày 16 tháng 2. Đức Cha cũng tuyên dương việc cha tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người quá cố và nài xin sự che chở và chúc lành của Chúa trong năm mới. Cha biết rằng Đức Giám Mục tiếp tục cầu nguyện cho quý giáo dân của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Giáo họ Đức Mẹ Lavang. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và gìn giữ cha trong tình yêu Quan phòng của Người. Thân ái trong Chúa, Lm. Thomas P. Ferguson Tổng Đại Diện và Chánh Văn Phòng Giáo Phận

http://www.cttdva.org/files/106/Bản%20Tin%20Hiệp%20Nhất/id:c6ZE94jypsAAAAAAAAAB-A/BAN%20TIN%20HIEP%20NHAT%20-%20CHUA%20NHAT%20VI%20THUONG%20NIEN%20-%20NAM%20B%20-%20FEBRUARY%2011%202018.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply