Hạn Chót Đặt Bánh Chưng Nhà Thờ của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hạn Chót Đặt Bánh Chưng 27 THÁNG 1 2018 | VIẾT BỞI BẢN TIN HIỆP NHẤT IN EMAIL – Ngày chót nhận đặt hàng: Ngày 6 tháng 2 năm 2018 – Ngày chót giao bánh: Ngày 12 tháng 2 năm 2018. – Bánh chưng: $18.00 một cái – Dưa món: $6.00 một hũ. – Cá khô: $15.00/lb. Lưu ý: – Nếu đặt 5 bánh trở lên, xin đặt cọc một nửa (50%). – Tới ngày không nhận hàng sẽ mất tiền cọc (deposit) – Xin trả tiền trước nếu muốn giao bánh vào ngày 12 tháng 2 năm 2018.

]]]]> ]]>

Leave a Reply