Các Cuộc Thi trong Lễ Hội Sách Gaithersburg và Bài Văn Junior Achievement dành cho Học Sinh Trung Học Cấp III

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lễ Hội Sách Gaithersburg, Các Cuộc Thi Bài Văn Junior Achievement dành cho Học Sinh Trung Học Cấp III

Hai cuộc thi viết văn được giải thưởng hàng ngàn đô la. Thời hạn chót nạp bài dự thi là Ngày 22 tháng 2 và Ngày 23 tháng 2. Học Sinh MCPS có cơ hội tham gia hai cuộc thi văn học: Gaithersburg Book Festival Trong hai năm liền, lễ hội sách Gaithersburg đã cho học sinh trung học cấp III cơ hội tự do sáng tạo bài viết văn cho cuộc thi truyện ngắn của mình. Có giải thưởng tiền mặt cho người đoạt giải thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Các câu chuyện không thể vượt quá 1,000 chữ và phải được gửi bằng điện tử thông qua biểu mẫu trang mạng trước 12 giờ đêm thứ Năm, ngày 22 tháng 2, 2018. Tất cả các quy tắc và luật lệ được tìm thấy trên mạng. Có đến 12 chuyện sẽ được chọn vào chung kết và đăng trên trang mạng Lễ Hội Sách Gaithersburg trước ngày Lễ Hội Sách. Sự kiện này, lễ kỷ niệm hàng năm về sách, nhà văn và sự xuất sắc về văn học sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, Ngày 19 tháng 5, 2018, tại Gaithersburg City Hall. Junior Achievement Đơn cho Junior Achievement Essay Competition 2018 đã chính thức bắt đầu. Học sinh trung học cấp III có đến ngày thứ Sáu 23 tháng 2, 2018 để nạp đơn và một bài luận viết từ 1,000 đến 1,500 chữ. Chủ đề của năm nay là: “Một số doanh nhân vĩ đại, bao gồm Bill Gates và Mark Zuckerberg, bỏ học đại học trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Bạn nghĩ nền giáo dục đại học quan trọng như thế nào đối với sự thành công của bạn trong tương lai? ” Các bàì luận sẽ được đánh giá về tính sáng tạo và tính độc đáo; tính thuyết phục; văn phạm và chính tả; hiểu biết về chủ đề; và sự liên quan của việc trả lời câu hỏi chủ đề. Người đoạt giải thưởng lớn sẽ nhận được giải thưởng $20,000; người đoạt giải thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ nhận được $10.000. Thêm chi tiết tại www.JAessay.org

]]]]> ]]>

Leave a Reply