Bắt Đầu Lập Kế Hoạch Ngay Bây Giờ: Thông Tin về Chương Trình Học Hè của FCPS năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Nhiều học sinh học hè để thăng tiến chương trình học tập của các em, để màí sắc kỹ năng của mình, để học hỏi điều gì mới, hay để tham gia vào các trại và học viện vui thích. Những cơ hội học tập hè 2018 của FCPS bao gồm một Học Viện Phục Hồi Tín Chỉ có mở những môn học phục hồi tín chỉ, lớp can giúp, và bổ túc dự thi, một chương trình tích lũy tín chỉ và những học viện hè tại Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật; những môn và lớp trực tuyến, kể cả Kinh Tế và Tài Chánh Cá Nhân Tự-Định Nhiệm; cũng như là các trại hè và học viện can giúp và bồi dưỡng bậc tiểu học và trung học tổng hợp. Thông tin về ngày, học phí, và ghi danh học chương trình hiện có sẵn trên trang mạng những Chương Trình Học Hè của FCPS.

]]]]> ]]>

Leave a Reply