Cáo Phó Ông Phêrô Phan Thanh Trứ

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng của VYEA

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi xin kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, Anh, Bác, Chú, Cậu, Bố và Ông Nội của chúng tôi: Ông Phêrô Phan Thanh Trứ Đã từ trần trong tình thương yêu của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và gia đình ngày 19 tháng 1 năm 2018 lúc 10:00 sáng, tại Columbia Maryland. Hưởng Thọ 85 tuổi. Địa Điểm và Chương Trình Tang Lễ: Fairfax Memorial Nhà Quàn 9902 Braddock Road Fairfax, VA 22032 703-425-9702 Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo 915 S Wakefield St. Arlington, VA 22204 703-553-0370 Fairfax Memorial Đất Thánh 9900 Braddock Road Fairfax, VA 22032 703-323-5202 Thứ Hai, ngày 22 tháng 1, Lễ Đưa Chân, 7g tối, tại Nhà Thờ Thứ Tư, ngày 24 tháng 1, Lễ Phát Tang, 7g tối, tại Nhà Thờ Thứ Năm, ngày 25 tháng 1, tại Nhà Quàn:  Thăm Viếng 12g – 5g chiều và 6g30 – 8g tối  Giáo Xứ CTTĐ Viếng, Cầu Nguyện và Làm Phép Xác 5g đến 6g30 tối Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1  Thánh Lễ an Táng, 10g sáng tại Nhà Thờ  Nghi Thức An Táng sau Thánh Lễ, tại Đất Thánh Tang Gia Đồng Kính Báo: Trưởng Nam: Phan Thanh Phước Peter Cháu Đích Tôn: Phan Duy Việt Dexter Thứ Nam: Phan Thanh Long, vợ Nguyễn-Phan Trinh và con Thứ Nam: Phan Thanh Tuấn Trưởng Nữ: Siebert Phan Đặng Mỹ Linh, quả phụ Thứ Nữ: Phan Mỹ Phượng Kim và chồng Lý Thúc Em: Phan Thị Ứng, chồng and các con Em: Phan Thành Án, vợ và các con Và cùng toàn thể họ hàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Gia Đình xin không chấp điếu. Nếu mong muốn, thì xin tùy hỷ ủng hộ trực tiếp đến các hội đoàn Cựu Chiến Binh hay Thương Phế Binh của niềm nam Việt Nam. Mọi sơ suất trong khi tang gia bối rối, xin quý vị niệm tình miễn thứ. Mọi thông tin, xin liên lạc: 202-286-1435

]]]]> ]]>

Leave a Reply