Các Trường Học Công trong Quận Montgomery Đóng Cửa Thứ Tư Ngày 17 Tháng Giêng Năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

TIN KHẨN CẤP – Các trường công lập quận Montgomery sẽ đóng cửa ngày hôm nay, Ngày 17 tháng Giêng,2018 vì thời tiết khẩn cấp. Các văn phòng trung ương sẽ mở cửa đúng giờ. Các chương triǹh trông trẻ tại trường có thể sẽ mở cửa như dự định.

]]]]> ]]>

Leave a Reply