Mách Bảo cho Phụ Huynh các Học Sinh Tuổi Tiểu Học: Tránh Rầy La Với Kỹ Thuật Khi Nào-Sau Đó

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Mách Bảo cho Phụ Huynh các Học Sinh Tuổi Tiểu Học: Tránh Rầy La Với Kỹ Thuật Khi Nào-Sau Đó

Làm sao quý vị bảo các trẻ con làm những gì các em phải làm mà phải không rầy la các em? Hãy nhắc nhở các em những điều có lợi chỉ có thể xảy ra sau khi công việc đã được hoàn thành. Quý vị có thể thực hiện việc nầy bằng cách dùng các từ, “Khi nào … sau đó … .” Ví dụ, “Khi nào con làm xong bài làm ở nhà, rồi sau đó con có thể có bạn sang chơi.” Hay, “Khi nào con tắm xong, rồi sau đó chúng mình có thể đọc một cuốn sách.” Quý vị cũng có thể âm thầm nhắc nhở mà không nói lời nào. Ví dụ, nếu con em phải cho con chó ăn trước bữa ăn tối, quý vị có thể để dĩa ăn của em lật úp xuống. Việc nầy báo cho em, “Khi nào con cho Fido ăn, sau đó con có thể ăn!” Cách duy nhất kỹ thuật khi nào-sau đó thật sự có hiệu quả là khi quý vị thực hành mỗi ngày. Bản Quyền 2018, the Parent Institute. Biết thêm những mách bảo cho các phụ huynh và những nguồn trợ gia đình tham gia khác.

]]]]> ]]>

Leave a Reply