Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery Có Thể Tải Xuống Microsoft Office tại Nhà Miễn Phí

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Học Sinh Có Thể Tải Xuống Microsoft Office tại Nhà Miễn Phí Học sinh có thể cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office cho tối đa năm máy. Bộ Giáo dục Maryland và Microsoft đã ký kết hợp tác cho phép tất cả học sinh có được phiên bản mới nhất của bộ phần mềm Microsoft Office Office 365 ProPlus miễn phí. Office 365 ProPlus bao gồm đầy đủ các ứng dụng của Microsoft như Outlook, Word, Excel và PowerPoint cũng như khả năng tạo, lưu lại và chia sẻ các hồ sơ Office trên mạng. Trong chương trình này, học sinh và nhân viên có thể tải và cài đặt phần mềm Microsoft Office cho tối đa năm máy miễn phí. Các máy này có thể là máy tính cá nhân, máy Mac, máy điện toán nhỏ hoặc điện thoại. Các câu hỏi thường đề cập và chỉ dẫn để tải xuống bằng nhiều ngôn ngữ www.montgomeryschoolsmd.org/parents/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2018/01/1-3-18-QN-Final-VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply