Thi Tài Năng La Vang 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Our Lady of La Vang Mission

Thông Báo Ban Tổ chức Hội chợ Tết Xuân Yêu Thương 2018 trân trọng thông báo tuyển lựa thí sinh cho Cuộc thi tài năng La Vang diễn ra tại Dulles Expo Center cho các lứa tuổi sau: Thanh thiếu niên (13-21 tuổi): thi vào ngày thứ 7, 4 tháng 2, 2018 lúc 12:00 giờ trưa, Ấu nhi (7-12 tuổi): thi vào ngày Chúa nhật, 3 tháng 2, 2018 lúc 11:00 giờ sáng, Hạn chót ghi danh ngày 14 tháng 01, 2018. Sơ tuyển (audition) 7:00 – 9:00 tối thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018 ở Hội trường nhà thờ St. Veronica 3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151. Hội chợ Tế La Vang Trân Trọng Kính Mời

]]]]> ]]>

Leave a Reply