Đơn Ghi Danh Bán Hàng tại Hội Chợ Tết Maryland 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Thomas Tran

Đơn ghi danh bán hàng tại Hội Chợ Tết Maryland 2018. Kính chào quý vị, Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự Hội chợ Tết Xuân Mậu Tuất vào ngày Chủ Nhật, 4 tháng 2, năm 2018 tại trường Northwood High School, 919 University Boulevard West, Silver Spring, MD 20901. Kèm theo thư này là đơn ghi danh cùng với quy định của ban tổ chức hội chợ. Xin lưu ý giá mướn bàn là $60/bàn (không có điện) và $80/bàn (có điện). Nếu anh/chị có ý muốn tham gia Hội Chợ Tết 2018, xin vui lòng điền và gửi lại sớm (số bàn có hạn) đơn ghi danh cùng với chi phiếu cho AVA, trước ngày 25 tháng 1, năm 2018. Chúng tôi mong tin từ quý vị. Chính sự có mặt và tham gia của quý vị làm cho Hội Chợ Tết thành công. Xin cám ơn sự ủng hộ của quí vị. Kính chúc quí vị và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trân trọng, Long Nguyễn

2018 AVA MARYLAND LUNAR NEW YEAR TET FESTIVAL VENDOR APPLICATION Đơn ghi danh bán hàng AVA MD Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 NORTHWOOD HIGH SCHOOL 919 University Boulevard West Silver Spring, MD 20901 Sunday, February 4, 2018 from 10:00 AM to 4:00 PM Chủ Nhật, 4 tháng 2, năm 2018, từ 10:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều Name: ______________________________ Organization/Business: ____________________ Tên: Phone Number: ____________________ Điện thoại: Tổ chức/Cơ sở: Cell Phone: ____________________ Di động: Mailing Address: __________________________________________________ Địa Chỉ: _______________________________________________ City: ______________________________ State: _________ Zip Code: ______________ Email Address: ___________________________________________________ Names of two people who will represent your organization/business on the day of the Festival: Tên của hai người đại diện của bạn ở Hội Chợ: Person 1: ______________________________ Người 1: Person 2: ______________________________ Người 2: Cell Phone: _________________________ Điện thoại di động: Cell Phone: _________________________ Điện thoại di động: Information to be displayed or Items to be sold: __________________________________________ Mặt hàng sẽ bán ở Hội Chợ: Number of tables without electricity ($60 per table): ______ x $60 = $_________ Số bàn không điện ($60 mỗi bàn): Number of tables with electricity ($80 per table): ______ x $80 = $_________ Số bàn có điện ($80 mỗi bàn): FOR OFFICE USE ONLY Received by: ______________________ Date: ____________________________ _____ Deposit Check _____ Check for tables (Amount: $________) _____ Application _____ Signed Agreement TABLE NUMBERS Page 2 of 6 To reserve your table, complete this application and send TOGETHER with: Để đặt bàn, vui lòng điền đầy đủ đơn trên và gởi CÙNG VỚI: 1. A completed application (page 2) Đơn ghi danh đã điền đầy đủ (trang 2) 2. Signed Vendor Agreement (page 5) Bản quy định đã ký (trang 5) 3. Two checks, made out to MVMA Hai chi phiếu trả cho MVMA a. A deposit check of $100 per vendor (To be returned to you upon checkout at the completion of the Festival.) Tiền đặt cọc là $100 cho mỗi người bán (Sẽ được hoàn lại khi Hội Chợ Tết kết thúc, sau khi dọn dẹp sạch sẽ khu bán hàng của mình.) b. Payment for tables (Please, check prices on application.) Tiền thuê bàn (Xin xem giá trong đơn ghi danh.) ASSOCIATION OF VIETNAMESE AMERICANS c/o Mr. Thomas Tran 8121 Georgia Avenue, Suite 503 Silver Spring, MD 20910 Email: Thomas.Tran@mdvietmutual.org Phone: 301-588-6862, Fax: 301-576-4502 Please, mail or email these documents to the address below BEFORE January 25, 2018. Xin gởi toàn bộ giấy tờ đến địa chỉ dưới đây TRƯỚC ngày 25 tháng 1, năm 2018. Page 3 of 6 2018 AVA MARYLAND LUNAR NEW YEAR TET FESTIVAL VENDOR RULES AND REGULATIONS AGREEMENT: 1. Definitions: Association of Vietnamese Americans (formerly known as Maryland Vietnamese Mutual Association) will be referred to as ‘AVA.’ Vendor is defined as person or persons agreeing to use space at AVA’s Tet Festival on Sunday, February 4, 2018. 2. Vendors must submit all required information on page 2 of application (checks, application, etc.) by January 25, 2018 in order to participate in the Festival. ON THE DAY OF THE FESTIVAL 3. The Festival starts at 10 am. Vendors MUST be there 9:00 am to set up (please do NOT come earlier than 9 am). Look for the AVA Vendor Registration Table. You must check-in upon arrival. 4. At check-in, vendors will receive admission for a maximum of two people (as listed on the application). Admission will be strictly enforced; anyone without a stamp must pay the admission fee. 5. Vendors must comply with written and verbal safety regulations instructed by Festival committee staff and volunteers. 6. Vendors may only use the kitchen in the school to heat the food. Vendors are not allowed to cook food on school grounds. No gas or electric stoves are allowed. 7. Vendors must take out all trash to the back dumpster and break down all cardboard. Vendor’s area MUST be clean to the satisfaction of AVA staff. Otherwise, the security deposit will not be returned. 8. Vendors must check-out with AVA staff at the conclusion of the Festival. Vendor area must be restored to its original condition (clear of trash), to the satisfaction of AVA staff in order to receive deposit check back. 9. Inclement Weather policy: In the event the venue closes due to inclement weather, AVA will refund the table rental fees. AVA is not responsible for food or other costs associated with the Festival if the venue is closed due to inclement weather. You will be notified by 8 am via phone on the day of the Festival if this be the case. 10. Vendors are responsible for obtaining and paying for any necessary licenses, permits and insurance, including licenses and permits required to distribute food and sell goods. 11. AVA reserves the right to refuse participation to prospective Vendors for any reason. 12. Vendor releases AVA, Montgomery County Government, Montgomery County Public Schools, and the Board of Education from all claims and demands of any kind which Vendor has had, claims to have had, or might subsequently accrue arising from the event by Vendor or any person acting under the Vendor’s authority, of the right of access under this Agreement or arising out of a breach of this Agreement by Vendor. Neither does AVA accept responsibility for any equipment left on location. 13. Vendor is financially responsible for any loss, personal injury, death, or any other damage (including accidental and consequential) arising from the exercise of it, or any person acting under the Vendor’s authority, of the right of access under this Agreement or arising out of a breach of this Agreement. 14. Vendor agrees to indemnify, defend, and hold harmless AVA, Montgomery County Government, Montgomery County Public Schools, and Board of Education from any loss, injury liability, damage, claim, lien, cost or expense, including reasonable attorney’s fees and costs, arising from the exercise by it, or any person acting under the Vendor’s authority, of the right of access under this Agreement or arising out of a breach of this Agreement by Vendor. This agreement to indemnify and hold harmless will survive expiration and termination of this Agreement. Page 4 of 6 QUY ĐỊNH BÁN HÀNG TẠI HỘI CHỢ TẾT MẬU TUẤT 2018 THỎA THUẬN: 1. Định nghĩa: Hội Người Mỹ Gốc Việt (Hội Ái Hữu Người Việt Maryland cũ) viết tắt dưới đây là “AVA”. Người bán hàng đồng ý sử dụng địa điểm bán hàng Hội Chợ Tết AVA vào ngày Chủ Nhật, 04 tháng 2, năm 2018. 2. Người bán hàng phải gởi toàn bộ các thông tin yêu cầu ở trang 2 trước ngày 25 tháng 1, năm 2018 để hội đủ điều kiện tham gia Hội Chợ Tết. TRONG NGÀY HỘI CHỢ TẾT 3. Yêu cầu quý vị đến lúc 9:00 giờ sáng để dựng quầy hàng (Xin vui lòng KHÔNG ĐẾN SỚM HƠN 9 giờ sáng). Đến Bàn Ghi Danh Bán Hàng của AVA. Quý vị phải ghi danh khi đến nơi. 4. Khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được 2 dấu vào cửa miễn phí tối đa 2 người (có tên trong đơn ghi danh). Dấu vào cửa là bắt buộc; bất cứ ai không có dấu vào cửa sẽ phải mua vé vào cửa. 5. Người bán hàng phải tuân theo quy định an toàn (kể cả bằng lời nói hay văn bản) của Ban Tổ Chức Hội Chợ gồm nhân viên và các thiện nguyện viên. 6. Quý vị chỉ được dùng nhà bếp để hâm thức ăn nóng, nhưng không được nấu đồ ăn trong bếp nhà trường. Tuyệt đối cấm dùng bếp gas hay bếp điện để hâm hoặc nấu trong cafeteria. 7. Quý vị phải thu gọn tất cả rác vào thùng ở phía sau trường và xếp gọn tất cả các thùng giấy. Khu vực bán hàng PHẢI sạch sẽ trước khi quý vị rời đi. Nếu không, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại. 8. Khi Hội Chợ kết thúc, quý vị phải ghi danh đóng sổ (check-out) với AVA. Khu vực phải được trả lại nguyên trang như lúc ban đầu (không rác), và đáp ứng yêu cầu của nhân viên AVA để nhận lại tiền đặt cọc. 9. Quy định về Thời Tiết: Trong trường hợp địa điểm đóng cửa do thời tiết xấu, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền thuê bàn. AVA không nhận trách nhiệm về thực phẩm hoặc bất kỳ chi phí nào liên quan đến Hội Chợ Tết nếu địa điểm quyết định đóng cửa do thời tiết xấu. Buổi sáng của Hội Chợ Tết, chúng tôi sẽ thông báo bằng điện thoại cho quý vị nếu địa điểm đơn phương đóng cửa. 10. Người bán hàng có trách nhiệm ghi danh và tự trả tiền chi phí lấy các giấy phép đúng theo quy định, bao gồm cả giấy phép bán thức ăn, bảo hiểm, và các mặt hàng khác. 11. AVA có quyền không chấp nhận sự tham gia của bất cứ cá nhân, cơ sở, hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do nào. 12. Người bán hàng không bắt buộc AVA, Chính quyền Quận Montgomery, và Hội đồng Giáo dục chịu bất cứ trách nhiệm nào trong các đòi hỏi có liên quan đến thời gian trong khi và sau Hội Chợ đối với các cá nhân dưới sự quản lý của người bán hàng. Ngoài ra, AVA không chịu trách nhiệm về bất cứ đồ dùng nào để lại nơi hội chợ. 13. Người bán hàng chịu trách nhiệm tài chính do bất cứ mất mát, thương tật, tử vong, hoặc bất cứ thiệt hại nào (bao gồm cả tai nạn và sau đó) do mình hoặc những cá nhân dưới sự quản lý của người bán hàng gây ra mà vi phạm hợp đồng này. 14. Người bán hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và để Hội AVA, Chính quyền Quận Montgomery, Hội đồng Giáo dục không chịu trách nhiệm do bất cứ mất mát, thương tật, kiện tụng, cùng các chi phí khác, bao gồm chi phí thuê luật sự, trong trường hợp có vụ kiện xảy ra do gian hàng hoặc người chịu sự quản lý của gian hàng không tôn trọng hợp đồng. Cam kết này vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi hợp đồng đã kết thúc. Page 5 of 6 I have read and understood ALL of the above rules and regulations set forth by AVA. I further understand that failure to comply with this Agreement will result in forfeiture of my deposit check and I may be removed from participation in the Tet Festival. Tôi đã đọc và hiểu TOÀN BỘ những quy định do AVA nêu ra trên đây. Tôi cũng hiểu thêm rằng không tôn trọng thỏa thuận trên sẽ dẫn đến việc tiền đặt cọc không được hoàn lại và tôi sẽ không được tham gia Hội Chợ Tết. Signature: _______________________________ Date: ____________________ Chữ ký: Ngày: Print Name: ______________________________ Tên (viết in): Remember to sign and return this page 6 together with your application and required checks. Please mail to AVA – 8121 Georgia Ave, Suite 503, Silver Spring, MD 20910. Quý vị nhớ ký tên và gửi lại trang 6 này cùng với đơn ghi danh và các chi phiếu nêu trên. Gửi về Hội AVA, địa chỉ 8121 Georgia Ave, Suite 503, Silver Spring, MD 20910. Page 6 of 6

]]]]> ]]>

Leave a Reply