MCPS Tổ Chức Đêm Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp vào Ngày 11 Tháng Giêng Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Đêm Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp Sẽ Được Tổ Chức vào Ngày 11 tháng Giêng

Sự kiện này, nhắm vào các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và phụ huynh của các em, sẽ được tổ chức tại trường Trung Học Cấp III Gaithersburg. Các học sinh từ các lớp 6 đến lớp 12 và các phụ huynh, được mời tham dự Đêm Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp—Bắt Đầu Sớm để Kế Hoạch cho Thành Công. Chương trình này, do MCPS tổ chức với sự cộng tác với Hội Đoàn PTA Quận Montgomery, là một cơ hội tốt nhất để học về cách chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Tìm hiểu các cơ hội và các tài nguyên do MCPS cung cấp, học về thời biểu, nghe các quan điểm từ các học sinh ra trường MCPS, và nhiều hơn. Buổi này được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 45 tối, vào Ngày 11 tháng Giêng, tại Gaithersburg High School, 101 Education Blvd ở Gaithersburg. Nếu trời tuyết, sẽ được dời vào Ngày 17 tháng Giêng. Trả lời tham dự tại đây http://www.montgomeryschoolsmd.org/events/CCReadinessNight/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN-11-1-17VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply