Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng Mùa Đông 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) mùa đông 2018. ACE cung ứng đủ loại các chương trình cho cộng đồng từ những lớp về nghề nghiệp đến bồi dưỡng cho cả những người lớn và học sinh Mẫu Giáo-Lớp 12. Các môn học sắp tới bao gồm: Bữa Ăn Trưa Chất Lượng cho Trẻ Con, Bảo An Qua Thiết Bị Điện Tử cho Doanh Nghiệp Nhỏ, Cấp Phép Hành Nghề Dự Bị cho Thanh Tra Viên Nhà Ở, Món Tráng Miệng Đức, và nhiều nữa! Những môn học mở dạy mùa đông có thể xem được tại https://aceclasses.fcps.edu, và việc ghi danh học có thể hoàn tất trực tuyến, bằng điện thoại, qua bưu điện, hay đích thân. Tập danh mục môn học, các Lớp ACE, hiện đang được gởi qua bưu điện đến các cư dân Quận Fairfax và cũng có sẵn tại các thư viện công cộng Quận Fairfax và tại Trung Tâm Plum ở Springfield. Hãy tìm hiểu một nghề nghiệp, khám phá một thú riêng mới, và kết nối với cộng đồng…cuộc hành trình của quý vị bắt đầu với ACE!

]]]]> ]]>

Leave a Reply