Cuộc Thi Nghệ Thuật Thị Giác MLK Dành cho các Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Cuộc Thi Nghệ Thuật Thị Giác MLK Dành cho các Học Sinh MCPS

Cuộc thi sẽ dành cho tất cả các cấp lớp; các bài dự thi phải nạp trước Ngày thứ Sáu 15 tháng 12. Học sinh tại mọi cấp lớp được khuyến khích tham gia Triển Lãm Nghệ Thuật Thị Giác Dr. Martin Luther King. Chủ đề 2018 là “Thực Hiện Một Giấc Mơ—Một Chúc Mừng Ngày Hôm Qua, Hôm Nay, và Ngày Mai.” Học sinh được hỏi giải thích những giấc mơ của các em là gì cho tương lai. Cuộc thi bao gồm tranh in, bích chương, tranh cắt dán, tranh tường, ảnh chụp, và tất cả các hình thức nghệ thuật thị giác hai chiều. Các dự án của nhóm được hoan nghênh. Gởi các tác phẩm dự thi đến Linda S. Adams, supervisor, Pre-K–12 Fine Arts, Carver Educational Services Center, Room 258, 850 Hungerford Dr., Rockville, MD, 20850. Hạn cuối là Ngày thứ Sáu 15 tháng 12, lúc 5 giờ chiều. Các tác phẩm nghệ thuật nạp mà đủ điều kiện sẽ được trưng bày tại Music Center ở Strathmore cho Lễ Tưởng Niệm MLK vào Ngày thứ Hai 15 tháng Giêng. Sau đó sẽ được trưng bày tại Executive Office Building ở Rockville suốt tháng Hai để mừng Tháng Lịch Sử Phi Châu Mỹ. Cuộc Thi Nghệ Thuật Mừng MLK LINK TO PDF

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/11-29-quicknotes-VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply