Buổi Ra Mắt Sách " Nhớ Mẹ Âm Thầm"

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Nhất Hùng

Kính mời Quý Đồng Hương, Quý Văn Thi Hữu tham dự Buổi Ra Mắt Sách ” Nhớ Mẹ Âm Thầm” của Nhà Văn Lê Mộng Hoàng (Lê Tống Mộng Hoa) Xin xem chi tiết trong flyer có đính kèm. Đăng Nguyên (Chủ Tịch Văn Bút VNHN/Vùng Đông Bắc HK)

]]]]> ]]>

Leave a Reply