Xin Phụ Huynh Giữ Liên Lạc với MCPS qua nhiều Cách Thông Báo về việc Đóng cửa Trường, Đi Học Trễ và Tan Trường Sớm do Thời Tiết Khắc Nghiệt trong Mùa Đông

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Thời Tiết Mùa Đông: Xin Giữ Liên Lạc với MCPS

Hệ thống trường học có nhiều cách để phụ huynh và học sinh biết về trường học đóng cửa, mở cửa trễ và đóng cửa sớm. Gia đình nên bảo đảm là sẽ biết cách nhận tin tức mới nhất. Thời tiết mùa đông có thể sắp đến. MCPS mang đến cho phụ huynh nhiều cách để biết về việc đóng cửa trường, đi học trễ và tan trường sớm do thời tiết khắc nghiệt. AlertMCPS Nhận tin nhắn qua điện thoại hay e-mail từ MCPS trong những trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết và những biến cố quan trọng khác mà ảnh hưởng đến việc điều hành của hệ thống trường học. Phụ huynh cũng có thể ghi danh để nhận những tin báo cụ thể về trường học của con họ. Ghi danh nhận AlertMCPS Đài cable MCPS Comcast 34, Verizon 36 hay RCN 89 Thông tin ghi âm sẵn 301-279-3673 ASK MCPS – HỎI MCPS 301-309-6277. Nhân viên trả lời điện thoại từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Twitter Anh văn: https://twitter.com/MCPS Tây ban nha: https://twitter.com/mcpsespanol  Facebook Anh văn: https://www.facebook.com/mcpsmd/ Tây ban nha: https://www.facebook.com/mcpsespanol/  Các đài phát thanh và truyền hình địa phương Xin hãy bảo đảm là thông tin để liên lạc khẩn cấp có trong hồ sơ tại trường con quý vị. Làm thế nào để nhận thông tin khẩn cấp MCPS

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_November_15_2017_VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply