Hai Trường Học MCPS Thắng Giải National Blue Ribbon Awards

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hai Trường Học MCPS Thắng Giải National Blue Ribbon Awards

Hai trường tiểu học Farmland and Ronald McNair là các trường thứ 38 và 39 của MCPS để nhận một Vinh Dự Uy Tín. U.S. Department of Education (USDE) tặng giải thưởng uy tín National Blue Ribbon School cho hai trường tiểu học Farmland Elementary School và Ronald McNair Elementary School. Hai trường đã tham dự sự kiện, được tổ chức tại khách sạn lịch sử Omni-Shoreham ở Washington, D.C., nơi tôn vinh 342 trường học từ 44 tiểu bang và District of Columbia. Các học sinh tại hai trường này là những học sinh với thành tích cao về đọc và toán, và một số nhiều học sinh đáng kể với hoàn cảnh tài chánh khó khăn. McNair và Farmland là các trường MCPS hạng thứ 38 và 39 được vinh danh là National Blue Ribbon Schools. Cả hai trường đều đã là Maryland Blue Ribbon Schools (Các Trường Ruy Băng Xanh Maryland) vào Tháng 12, 2016, đủ điều kiện để được xét cho National Blue Ribbon Schools (Các Trường Ruy Băng Xanh Quốc Gia).

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_November_15_2017_VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply