Chương Trình Prekindergarten/Head Start của Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang cần các Quà Tặng để Cung Cấp Áo Khoác Mùa đông Mới cho các Học Sinh

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Cuộc Vận Động Áo Khoác Mùa Đông Đang Diễn Tiến

Văn phòng chuẩn bị mẫu giáo và Head Start đang nhận các đồ tặng như áo choàng và đồ mặt mùa đông cho các em trai và gái, và nón với găng tay. Chương trình Prekindergarten/Head Start đang cần các quà tặng để cung cấp áo khoác mùa đông mới cho các học sinh. Họ đang thu nhận các áo khoác cho em trai và em gái cỡ 6, 6X, 7 và 8, cùng các quần áo mùa đông khác, như nón và găng tay. Các quà tặng có thể gởi đến Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852. Để có thêm thông tin, xin gọi Lisa Conlon tại 301-230-0676.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_November_15_2017_VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply