Lễ Tạ Ơn 2017 của Hội Thánh Baptist Tình Thương

0

]]>

Theo nguồn tin NMTrin trên mạng của BMH

Để tường… Kính thân, mời Quý Vị tham dự hai buổi sinh hoạt có ý nghĩa… Trân trọng…

]]]]> ]]>

Leave a Reply