Chương Trình Lễ Thượng Kỳ tại Kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden vào Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Mỹ 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Đoàn Hữu Định

HỘI YÊN THẾ Tổ Chức Cựu Quân Nhân Nha Kỹ Thuật Springfield, Virginia Tel: (877) 263-6109 – Email: yenthe@free.fr _______________________________________________________________________________________ Ngày 9 tháng 11 năm 2017 Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ nghỉ Lễ Veterans Day. Thứ Bảy 11 tháng 11 là ngày mà Hoa Kỳ đã ấn định trong năm nay để ghi nhận công lao của tất cả cựu chiến binh Mỹ. Hải Quân Trung Tá (US Navy) Hồi Hưu Nguyễn Anh Tuấn có nhận được một món quà từ một người bạn cựu chiến binh Mỹ là Đại Uý (US Army) Robert F. DeGroff, Đại Đội Trưởng Đại Đội Chỉ Huy, Chi Đoan 2, Thiết Đoàn 7, Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ trú đóng trong năm 1970 tại căn cứ Phước Vĩnh, gần tỉnh lỵ cùng tên thuôc tỉnh Phước Thành. Đó là một lá Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã từng bay cao trong trại của Đại Uý De Groff. Và đơn vịcủa ông này là một trong những đợn vị đồng minh chiến đấu cùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đánh quân Việt Cộng thuộc Chiến Khu D nằm ngay trong tỉnh ấy. Hiện hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà tại kỳ đài của Trung Tâm Thương Mại Eden vì bạc màu đang cần phải thay. Nhân đó, các Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Không Quân, Hội Biệt Động Quân, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Thuỷ Quân Lục Chiến, Gia Đình Mũ Đen, Gia Đình Xây Dựng Nông Thôn và Hội Yên Thế đã họp bàn, cùng đồng ý để thượng lá cờ vàng đã bay cách nay 47 năm ngay sát Chiến Khu D của Việt Cộng, được bay trong bầu không khí của thủ đô thế giới tự do trước khi hai lá Quốc kỳ mới được kéo lên lại ở kỳ đài của Trung Tâm Eden. Trân trọng kính mời: Quý Niên Trưởng Tướng Lãnh, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu Các Hội Đoàn Quân Dân Công Cán Chính cùng Truyền Thông, Báo Chí Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận đến với Lễ Thượng Kỳ vào lúc 7 giờ 45′ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2017 tại Kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden. Sau buổi Lễ này, lá cờ vàng ấy sẽ được gửi qua cho Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH ở Westminster, California để lưu giữ cùng triễn lãm. Sự hiện diên của Quý Niên Trưởng Tướng Lãnh, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu cùng Đồng Hương thân hữu trong sinh hoạt nói trên là một vinh dự và một niềm hãnh diện to lớn cho các Hội đoàn tô chức, có dịp cùng đứng chung trong hàng để biểu dương tình nghĩa bất diệt của quân dân công cán chính Viêt Nam Cộng Hoà trong một ngày lạnh lẽo tri ân người cựu chiến binh. Trân trọng, Tm các Hội Đoàn Tổ Chức ĐoànHĐinh Đoàn Hữu Định Hội Trưởng cùng Lê Tiến Dũng, Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Nguyễn Minh Toàn, Hội Trưởng Hội Không Quân Nguyễn Đình Sinh, Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân Nguyễn Khảng, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đen Hồ Văn Tâm, Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Lê Đình Đơn, Hội Trưởng HộiThuỷ Quân Lục Chiến Trần Hồng Minh, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Dương Hoà Hiệp, Hội Trưởng Gia Đình Xây Dựng Nông Thôn CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯỢNG KỲ Ngày 11 thang 11 năm 2017 07 giờ 45 sáng: – Thành phần tham dự đến địa điễm hành lễ tại Kỳ đài Trung Tâm Thương MạiEden. – Cử nhân sự phụ trách thượng kỳ ở hai cột cờ. – Hạ hai lá Quốc kỳ cũ. 08 giờ 00 sáng: Chỉ huy buổi Lễ: Chiến Hữu Lê Tiến Dũng – Thượng lá Quốc kỳ Hoa Kỳ. – Thượng lá Quốc kỳ VNCH, kỷ vật từ Phước Vĩnh. – Phát biểu của Hải Quân Trung Tá (US Navy) Hồi Hưu Nguyễn Anh Tuấn. – Thay lá cờ vàng mới. – Phát biểu của một bậc Trưởng Thượng. – Chấm dứt buổi Lễ. 2

]]]]> ]]>

Leave a Reply