Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hòa bà Mancheno-Smoak Lolita cho ghế Dân Biểu Địa Hạt 42 của Tiểu Bang Virginia gặp gỡ cử tri Mỹ gốc Việt tại trung tâm thương mại Eden vào tối 29/10/2017.

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com

Theo nguồn tin trên tờ quảng cáo tiếng Việt của DR. LOLITA MANCHENO-SMOAK CHÚNG TA CẦN MỘT TIẾNG NÓI MẠNH MẼ VÀ KHÔN KHÉO ĐỂ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TRONG TIỂU BANG VIRGINIA DR. LOLITA MANCHENO-SMOAK: MỘT NGƯỜI BẠN RẤT TỐT, ĐÃ TÍCH CỰC THAM GIA NHIỀU SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG, ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM TỪ NĂM 2014 KINH NGHIỆM LÃNH ĐẠO KỲ CỰU TRONG CÁC HỘI TỪ THIỆN, TƯ NHÂN, VÀ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ MỘT TIẾNG NÓI CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TỪ NHIỀU NĂM QUA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC UNIVERSITY OF PHOENIX CHỦ TỊCH HỘI MID-ADLANTIC HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, COLUMBIA UNIVERSITY, THẠC SĨ, UNIVERSITY OF MIAMI, VÀ TIẾN SĨ, NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY Tham Gia Sinh Hoạt Đêm thắp nến cho nhân quyền VN Tiệc Gây Quỹ BPSOS, Falls Church Hợp tác với BPSOS, FCRC, và Dân Biểu Bob Marshall phản kháng vụ giao thương mậu dịch với Việt Nam, Falls Church Biểu Tình Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Việt Nam, DC 2017 Phản Đối Chính Sách Bành Trướng Lưỡi Bò Bất Hợp Pháp Của Tầu Cộng, VietFest 2016

Theo nguồn tin LIVE streaming trên trang mạng facebook của hoathinhdon

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10215021035068786/?l=4687216136222344575

]]]]> ]]>

Leave a Reply