Mời Tham Dự Ngày Viếng Thăm Trường Thomas Edison High School of Technology từ 5 Giờ Chiều đến 8 Giờ Tối vào thứ Năm Ngày 26 Tháng 10 Năm 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tìm Hiểu về Các Chương Trình Nghề Nghiệp và Công Nghệ tại Thomas Edison HS of Technology vào Ngày Viếng Thăm Trường Mùa Thu

Các phụ huynh và học sinh MCPS được mời tham dự ngày viếng thăm trường vào mùa thu tại Thomas Edison High School of Technology vào Ngày thứ Năm 26 tháng 10 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Các học sinh trung học cấp III tại tất cả các trường học MCPS có chọn lựa để ghi danh học tại một trong 17 chương trình nghề nghiệp và công nghệ của Edison. Các học sinh học ở Edison mỗi ngày trong ba tiết học và đạt 1.5 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Ngoài việc cung cấp các chứng chỉ và văn bằng chuyên nghiệp có giá trị, các học sinh cũng có thể đạt tín chỉ đại học. Trong ngày viếng thăm trường, thầy giáo, học sinh, các đối tác doanh nghiệp và công nghiệp sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi và trình bày công việc đã được làm trong các chương trình này. Trường Edison tọa lạc tại 12501 Dalewood Drive ở Silver Spring. Xem trang mạng của trường

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2017/10/Oct182017_VIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply