Hãy Giúp Giữ Trường Học của Các Trường Công trong Quận Montgomery An Toàn

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tin Vắn QuickNotes Ngày 6 Tháng 9, 2017

Hãy Giúp Giữ Trường Học Chúng Ta An Toàn

Mọi người đều có thể đóng góp cho một môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Thường những lời mách bảo của phụ huynh và học sinh có thể ngăn ngừa được bạo lực tuổi trẻ, lạm dụng ma túy và rượu, tham gia băng đảng và những mối nguy hiểm khác cho sự an toàn của học sinh. MCPS có một Đường Dây Nóng Trường Học An Toàn (Safe Schools Hotline) kín đáo để báo cáo những hăm dọa, hay những xâm phạm đến sự an toàn và an ninh. Quý vị có thể gọi 301-517-5995, 24 tiếng một ngày/7 ngày trong tuần. Học sinh nào nhìn thấy và/hay nghe thấy điều gì khả nghi mà các em muốn báo cáo thì có thể Text-a-Tip đến 274637 (CRIMES). Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh tìm hiểu thêm về các quy trình an toàn MCPS bằng cách viếng thăm trang mạng An Toàn và An Ninh. Phim video trên trang mạng giải thích những quy trình và thủ tục an toàn của trường học, bao gồm sự khác biệt giữa khóa cổng, trú ẩn tại chỗ và di tản. Cũng có thông tin về an toàn trên mạng, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và nhiều nữa. Trong năm 2016, MCPS đã khai triển việc huấn luyện cho tất cả các tình nguyện viên trong học khu để tìm hiểu về việc nhận biết và báo cáo việc hành hạ và bỏ bê trẻ em. Buổi huấn luyện trực tuyến này mất khoảng 30 phút để hoàn tất và có thể truy cập qua trang mạng MCPS tại http://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/. Buổi huấn luyện trực tuyến cung cấp những thông tin về:  Các loại hành hạ;  Những hành vi dụ dỗ mà có thể khiến cho con em chúng ta dễ bị xâm hại; và  Các thủ tục của MCPS và các đòi hỏi luật pháp của tiểu bang về việc báo cáo những trường hợp nghi ngờ hành hạ và bỏ bê trẻ em. Trong khi chúng tôi khuyến khích mọi thành viên cộng đồng tham gia vào việc huấn luyện quan trọng và bổ ích này, hiện giờ chúng tôi chỉ mới đòi hỏi các cá nhân nào mà thường xuyên trợ giúp các trường học phải hoàn tất việc huấn luyện về vấn đề Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em này. Những tình nguyên viên không thường xuyên hay tạm thời hỗ trợ các sự kiện lớn hay trợ giúp trong những sự kiện chỉ có một lần dưới sự giám sát của các nhân viên trường học thì không bắt buộc phải hoàn tất việc huấn luyện vào lúc này. Dưới đây là các thí dụ về những loại hoạt động mà không đòi hỏi phải hoàn tất việc huấn luyện tình nguyện viên.  Các độc giả hay diễn giả khách mời trong các lớp học mà ở đó có một nhân viên MCPS trông coi;  Các nhân viên tuyển sinh trung học/đại học và các tình nguyện viên tại các hội chợ nghề nghiệp và đại học;  Các phụ huynh/giám hộ hay những người thân thích khác đang dự khán hay cổ vũ một buổi ăn mừng (như một cuộc diễn hành) hay đang giúp một buổi liên hoan của lớp; và  Các phụ huynh/giám hộ làm nhân viên các quầy bán hàng hay bán vé trong các sự kiện lớn. Việc huấn luyện trực tuyến có bằng các ngôn ngữ Amharic, Trung Hoa, Pháp, Triều Tiên, Tây Ban Nha và Việt. Các phụ huynh/giám hộ sẽ không bị ngăn cản tham gia vào trường học vì nhu cầu cho các thích nghi. Cuối cùng hết, MCPS cũng khuyến khích các học sinh và phụ huynh báo cáo những trường hợp bắt nạt, quấy nhiễu và hăm dọa xảy ra trên phần đất của trường học, trên xe buýt trường học, hay tại một sinh hoạt do nhà trường bảo trợ. Bắt nạt có thể bằng lời nói, hành động, hay chữ viết (gồm cả hình thức điện tử) và có thể được học sinh, phụ huynh, thân nhân gần và nhân viên trường học báo cáo. Báo cáo, phải được gửi cho hiệu trưởng của trường, có thể làm trên Mẫu Báo Cáo Việc Bắt Nạt, Quấy Nhiễu hay Hăm Dọa.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Sep62017_VIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply