Buổi Nói Chuyện Với Ứng Viên Có Sự Hiện Diện của Kathy Trần Lúc 7 Giờ Tối Ngày 28 Tháng 9 Năm 2017

]]>

Theo nguồn tin của BMH & Nguyễn Ngọc Giao

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…. theo yêu cầu của cô Nguyễn Ngọc Giao…. Để tường và tùy nghi thẩm định… BMH Washington, D.C

Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý lãnh đạo cộng đồng và quý đồng hương EXCERPT Ngày mai, Thứ Nam 28/9, kính mời quý đồng hương vui lòng bỏ chút thời giờ tham dự buổi Nói Chuyện Với Ứng Viên, có sự hiện diện của Kathy Trần: Ngày 28/9 – Lúc : 07:00 pm Tại: Providence Community Center 3001 Vaden Dr, Fairfax, VA 22031 Kathy Trần là người Mỹ gốc Việt đầu tiên tranh cử Dân Biểu Tiểu Bang tại Virginia .Cô là con một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà, và là một thuyền nhân từ khi mới 7 tháng tuổi .Xin kính gửi kèm một lá thư về Kathy Trần do các nhân sĩ trong vùng viết để quý đồng hương đọc thêm.

]]]]> ]]>

Leave a Reply