Cơ Quan FEMA Có Thể Giúp Thanh Toán Cho Một Số Nhu Cầu Cần Thiết Liên Quan Đến Thảm Họa

]]>

Theo tin FEMA

Release date: 09/19/2017 Release Number: DR-4337-FL NR 014 TALLAHASSEE, Fla. – Những người sống sót sau Cơn bão Irma ở tiểu bang Florida và những hậu quả để lại của thảm họa này có thể nhận thức được rằng Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) hiện cung cấp hỗ trợ tài chính và trực tiếp cho những nhu cầu về nhà cửa và tài sản cá nhân gây ra bởi thảm họa này mà không được bảo hiểm hoặc được hỗ trợ bởi bất kỳ nguồn lực nào khác. Nhưng mọi người cần phải biết rằng sự hỗ trợ của Cơ quan FEMA cũng có thể bao gồm các khoản tiền bồi thường cho máy phát điện và máy cưa để giúp mang đến sự an toàn và quá trình dọn dẹp. Máy phát điện (Generators) Các đương đơn nào hiện đang sở hữu một máy phát điện trước khi xảy ra thảm họa này mà đã bị hư hỏng do thảm họa có thể hội đủ điều kiện nhận được hỗ trợ tài chính để giúp họ sửa chữa hoặc thay thế máy phát điện này. Những cá nhân nào mua hoặc thuê một máy phát điện để cấp điện cho một thiết bị sử dụng vì lý do y khoa bắt buộc sẽ hội đủ điều kiện nếu máy phát điện đã được mua hoặc thuê vì gặp phải gián đoạn trong dịch vụ tiện ích liên quan đến nguồn điện bởi một trường hợp khẩn cấp hoặc một thảm họa quy mô lớn được tuyên bố bởi Tổng thống và: Ngôi nhà đã được đăng ký này là nơi cư ngụ chính của đương đơn và nằm trong khu vực được chỉ định cho Chương Trình Trợ Giúp Cá Nhân (Individual Assistance); Chứng từ mua bán hoặc hóa đơn tiền thuê của máy phát điện này; và Cung cấp một một tờ khai từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế, cho thấy cần thiết phải sử dụng máy phát điện về mặt y khoa. Máy cưa (Chainsaws) Bất kỳ chủ sở hữu cưa máy nào đã bị hư hỏng do thảm họa có thể hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính để sửa chữa hoặc thay thế máy cưa này. Các máy cưa được mua sau thảm hoạ vì sự cần thiết nhằm để cung cấp lối vào hoặc ra từ một ngôi nhà và/hoặc để loại bỏ mối nguy hiểm sắp xảy ra cho ngôi nhà này do cơn bão gây ra. Các quy tắc về chứng từ mua bán và quyền sở hữu nhà cũng được áp dụng cho trợ cấp này. Cơ quan FEMA không nhân đôi các trợ cấp nếu khoản bồi thường cho thiết bị này đã được thanh toán từ một nguồn khác. (TIẾP THEO) Cơ Quan FEMA Có Thể Giúp Thanh Toán Cho Một Số Nhu Cầu Cần Thiết Liên Quan Đến Thảm Họa – Trang 2 ### Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và những phản ứng viên của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và nâng cao khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hại khi chúng ta thuộc cùng một quốc gia. Chương trình trợ giúp khắc phục thảm hoạ hiện đang có sẵn mà không cần quan tâm đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi cho FEMA theo số gọi miễn cước phí là 800-621-FEMA (3362). Đối với người dùng TTY, hãy gọi vào số 800-462-7585. Chương trình trợ cấp nhà ở tạm thời của FEMA và các khoản trợ cấp cho các chi phí đi lại công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí mai táng và chôn cất không yêu cầu cá nhân phải nộp đơn xin vay từ cơ quan SBA. Tuy nhiên, những đương đơn xin nhận khoản vay từ cơ quan SBA phải nộp thông tin này cho các viên chức cho vay của cơ quan SBA để được trợ giúp bao gồm tài sản cá nhân, sửa chữa hoặc thay thế phương tiện vận chuyển, và các chi phí di chuyển và lưu trữ. ### Last Updated: 09/19/2017 – 17:19

]]]]> ]]>

Leave a Reply