Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Cờ Việt Cộng Treo trong Thành Phố Rockville ở Tiểu Bang Maryland ngày 17 tháng 6 năm 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của hoathinhdon

Theo tin 1 người quen tren trên Diễn Đàn FaceBook khi đi qua không dừng xe được. Ghi nhận chụp hình và và quay phim trong tối thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2017

]]]]> ]]>

Leave a Reply