Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017

0

]]>

Theo tin

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời: Quý Đồng Hương, Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Quý Vị Chủ Tịch, Quý Vị Hội Trưởng Các Hội Đoàn và Tổ Chức, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu tham dự Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2017 tại Kỳ Đài Eden, gồm có: 1- Lễ Truy Điệu: 8 giờ tối Ngày Thứ Bảy 17/6/2017 2- Lễ Chào Quốc Kỳ và Diễn Hành : 11 giờ sáng Ngày Chủ Nhật 18/6/2017 Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân đối với những chiến sĩ Quân Cán Chính Cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân để Bảo Quốc An Dân trong suốt 2 thời kỳ Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin hân hạnh được đón tiếp quý vị. Trân trọng, Nguyễn Văn Tần Chủ Tịch LHCCSVNCH/HTĐ&PC

]]]]> ]]>

Leave a Reply