Chương Trình Đọc và Học Hè trong các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery Bắt Đầu Ngày 10 Tháng 6 năm 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Chương Trình Đọc và Học Hè Bắt Đầu Ngày 10 Tháng 6

Các Thư Viện Công Cộng Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia chương trình Đọc Sách Mùa Hè năm nay, mà sẽ được tổ chức từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9. Chủ đề của năm nay là “Xây Dựng Một Thế Giới Tốt Hơn.” Chương trình trình bày các sinh hoạt học vấn, danh sách các sách đọc, và các chương trình học tập vui nhộn để khuyến khích các em học hỏi suốt mùa hè. Các phần thưởng (nếu hãy còn) cũng sẽ được trao tặng khi các em hoàn tất các sinh hoạt học tập. Bắt đầu vào ngày 10 tháng 6, các tham dự viên có thể ghi danh cho chương trình và theo dõi trên mạng những cuốn sách mà các em đã đọc hay được đọc cho em. Ghi danh sẽ có trên mạng và tại bất cứ thư viện nào thuộc chi nhánh của MCPL. http://montgomerycountymd.libguides.com/kids MCPL http://montgomerycountymd.libguides.com/kids

Ngày và Điạ Điểm Buổi Lễ Ra Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/May022017QNVIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply