Phóng Sự Hình ảnh & Video Clips Buổi Diễn Hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ 2017 trong ngày 29 tháng 5 năm 2017

0

]]>


Theo nguồn tin LIVE trên trang mạng facebook của hoathinhdon

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn trong Diễn Hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào Thứ Hai Ngày 29 Tháng 5 Năm 2017 – 2017 National Memorial Day Parade in Washington DC

Posted by Mike Tri Do on Monday, 29 May 2017

Former South Vietnam Army soldiers at 2017 National Memorial Day Parade on Monday, May 31 2017 in Washington DC

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn trong diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ 2017.
Theo nguồn tin trên trang mạng youtube của viethdtv

Chiến tranh Việt Nam trong diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ 2017
Theo nguồn tin trên trang mạng youtube của viethdtv

Film Director Ken Burns at 2017 National Memorial Day Parade. Đạo Diễn Ken Burns phim ‘The Vietnam War’ trong diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ. Phim ‘The Vietnam War’ sẽ được trình chiếu trên truyền hình PBS Chủ Nhật ngày 17 Tháng 9 năm 2017.Leave a Reply