Danh Sách Mạnh Thường Quân Ủng Hộ Tài Chánh cho Diễn Hành Chiến Sĩ Trận Vong Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào Thứ Hai Ngày 29 Tháng 5 Năm 2017

]]>

Theo nguồn tin của Tạ Cự Hải

Kính Thưa Quí NT, CH và Đồng Hương, Tính đến ngày hôm nay (thứ Bảy 27/5/2017), Ban Tổ Chức Diễn Hành đã nhận được email thông báo Quí vị Mạnh Thường Quân có tên sau đây đã ủng hộ tài chánh cho Diễn Hành Chiến Sĩ Trận Vong: 1. Ông Nguyễn Văn Tần $100.00 2. Hội CTCT/QLVNCH $100.00 3. GĐ Nữ Quân Nhân $100.00 4. Hội Các Bà Mẹ VN $100.00 5. Hội CSVTB Thủ Đức $100.00 6. NT Đại Tá Hoàng Ngọc Lung va Phu Nhân $100.00 7. GĐMĐ (Nhảy Du`) $100.00 8. Hội KQ/DBHK $100.00 9. CH/HQ Nguyễn Thành Phước (Kim Hoàn Linh Eden) $100.00 10. Chủ Nhân Saigon Bánh Cuốn (Eden) $50.00 11. CH/HQ Phan Văn Quang và Phu Nhân $100.00 12. CH/HQ Châu Huyết Hùng và Phu Nhân Lily $50.00 13. Hội TQLC $100.00 14. Hội CSVVBQG $100.00 15. NT/HQ Tạ Cự Nguyên và Phu Nhân $100.00 16. CH/BĐQ Bùi Văn Thông và Phu Nhân $100.00 17. ÔB Trung Thành và Nguyên Thủy $50.00 18. Ô. Nguyễn Vĩnh Hưng (Hội Saigon-Gia Định) $50.00 19. Thân Hữu “Lao Công Đầu Binh” $100.00 20. Cộng Đồng VN DC-MD-VA $200.00 21. Ông Nguyễn Văn Long VASA $50.00 Tổng cộng $1,950.00 BTC xin chân thành cảm tạ Quí Vị. HaiCTa Hai C. Ta, MS, JD 703-568-5914

]]]]> ]]>

Leave a Reply