Dạ tiệc Gây Quỹ Giúp Các Nhà Tranh Đấu Tại Việt Nam

0

]]>

Theo tin BMH

Dạ tiệc Gây Quỹ Giúp Các Nhà Tranh Đấu Tại Việt Nam, do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tổ chức, ngày 20/05/2017. Xin Quý Vị quan tâm ủng hộ và trân trọng kính mời tham dự… Chân thành cảm tạ.. BMH Washington, D.C

Kính Gửi: Quý Bậc Trưởng Thượng Quý Anh, Chị Hội Trưởng các Hội Đoàn vùng Wash. DC và phụ cận Quý vị trong Ban Tu Chính Hiến Chương và Nội Quy Quý vị Cố Vấn Cộng Đồng Quý Bạn Bè Thân Hữu Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Quý Đồng Hương Thua Quý Vị, Ngày 20 tháng 5, 2017 sắp tới, tại nhà hàng Thần Tài, Tổ Chức Cộng Đồng VN Wash. DC area sẽ có 1 buổi dạ tiệc gây quỹ giúp các nhà đấu tranh trong nước. Thưa quý vị, ý nghĩa của buổi tiệc này được coi như những lời nhắn gửi về quê hương là người VN ở hải ngoại vẫn theo dõi, vẫn tìm cách chia xẻ những đớn đau rên xiết vì thương tích, vì tù đầy, nghèo đói, cùng một đời sống vất vưởng chỉ vì lòng can đảm của người nơi quê nhà dám tranh đấu cho quê hương VN được thanh bình. Với muc đích và ý nghĩa như thế, Minh Nguyệt mong quý vị hãy 1 lần vi sự thiện tâm của trái tim đồng loại, xin hãy nghĩ đến những người đã can trường, cả trăm ngày, vạn ngày, vắt mồ hôi, tuôn máu đào, chịu xiềng xích đói khát trong lao tù để cho cả triệu triệu người VN khác được có cơm áo, tín ngưỡng, công bằng. Sự hy sinh cao cả đó làm sao có gì so sánh nổi trg khi nơi đây chúng ta chỉ có một buổi tiệc gây quỹ giản dị, không xa hoa, lộng lẫy mà là một thực tế phải yểm trợ ý chí người tranh đấu cho quê hương VN , xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác, nỗi đói khổ trong lao tù của những người đã dấn thân cho người Việt Nam hết khổ nạn. Xin 1 lần quý vị hướng tưởng về sự nhiệm mầu bao la của đât trời sẽ chứng giám sự chia xẻ của quý vị, xin quý vị đến góp mặt trong buổi tiệc nhân đạo của tổ chức Cộng Đồng gây quỹ, đem tình thương an ủi đau thương cho những người quên mình cho hạnh phúc của người khác và cho một nước VN được trường tồn. Chân thành cám ơn quý vi, Minh Nguyet Hoài Hương VA May 2017 703-568-5581

]]]]> ]]>

Leave a Reply