Các Trường Công Quận Montgomery (MCPS) Có 9 Trường Trung Học Cấp III trên Danh Sách 'Các Trường Tốt Nhất' của báo U.S. News

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS Có Chín Trường Học trên Danh Sách ‘Các Trường Tốt Nhất’ của báo U.S. News

Chín Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã được nằm trong danh sách các Trường Trung Học Cấp III Tốt Nhất 2017, do U.S. News & World Report phát hành. Năm trường trung học cấp III MCPS nhận huy chương vàng, bao gồm trường trung học cấp III Winston Churchill mà đã được xếp hạng số 1 tại Maryland và số 75 toàn quốc. Ngoài ra, bốn trường trung học cấp III MCPS nhận huy chương bạc vì đã được xếp hạng trong 2,609 trường trung học cấp III cao nhất trong quốc gia. Những trường trung học cấp III MCPS sau đây nhận tuyên dương trong bản báo cáo:  Winston Churchill (#75 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #1 tại Maryland)  Thomas S. Wootton (#106 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #2 tại Maryland)  Poolesville (#108 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #3 tại Maryland)  Walter Johnson (#148 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #4 tại Maryland)  Richard Montgomery (#187 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #5 tại Maryland)  Col. Zadok Magruder (#514 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #13 tại Maryland)  Damascus (#662 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #19 tại Maryland)  Paint Branch (#811 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #22 tại Maryland)  Wheaton (#1019 trong Xếp Hạng Toàn Quốc, #27 tại Maryland) MCPS chiếm trên 12 phần trăm trong tất cả các trường trung học cấp III Maryland đã nhận huy chương vàng và có năm trường trung học cấp III xếp hạng cao nhất trong tiểu bang. (Xem các trường trung học cấp III MCPS hoàn thành xuất sắc ra sao trên Danh Sách Các Trường Trung Học Cấp III Tốt Nhất) U.S. News & World Report làm việc với Hãng Quốc Tế RTI đặt tại North Carolina để đánh giá trên 2,000 trường trung học cấp III toàn quốc, xử dụng một thủ tục gồm bốn bước. Phương pháp đầu tiên đánh giá các trường học dựa vào thành tích tổng quát của các học sinh trong các môn thẩm định bắt buộc của tiểu bang, và sau đó, cách trường học dạy các học sinh Mỹ gốc Phi, học sinh Nam Mỹ và các học sinh thua thiệt về kinh tế như thế nào. Các nhà nghiên cứu sau đó xem tỷ lệ ra trường, cùng với sự tham gia tại trường và thành tích các kỳ thi của học sinh trong các Lớp Cao (Advanced Placement – AP) để xác định các trường học chuẩn bị cho học sinh về trình độ đại học tốt như thế nào. Dựa theo kết quả của sự phân tách của họ, những nhà nghiên cứu tạo Chỉ Mục Chuẩn Bị Đại Học cho mỗi trường học. Tìm Hiểu Thêm về Phương Pháp

Để biểt thêm chi tiểt về chương trình, xem trang mạng GBF http://www.gaithersburgbookfestival.org/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/April1817QNVIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply